• Barometeret er basert på 831 intervjuer. 72 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført i perioden 27.–31. august ved telefonintervju. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2017. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var fylkestingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» og «Stemte du ved stortingsvalget i 2017? I så fall, hvilket parti stemte du på da?» Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2,0 og 3,5 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

Høyre kan ta hvert tredje sete i fylkestinget

Ett år før første fylkestingsvalg i et sammenslått Agder har Høyre kuling i ryggen. Ap og KrF mister grepet om sine velgere.