Kraftig økning i barnevernssaker

Saksmengden til Barnevern Sør har mer enn firedoblet seg på ti år. I 2017 blir det igjen rekord i antall bekymringsmeldinger.

Les hele saken med abonnement