• Arne Tord Sveinall, førstelektor ved Modum Bad, driver stiftelsens kontor i Kristiansand. – Den som trenger å bygge opp tillit til egne vurderinger og følelser, hjelpes ikke av gode råd, sier han. FOTO: Kristin Ellefsen

Han hjelper tidligere medlemmer i Jehovas vitner

Arne Tord Sveinall er veileder. Han har fulgt mennesker på veien ut av Jehovas vitner. – Og noen som har valgt å gå inn igjen, sier han.