Han hjelper tidligere medlemmer i Jehovas vitner

foto