• Lillian Frøytland og Anne Marie Holmen fikk til slutt innsyn i hjelpevergeregnskap hos slektningene, og da kom en del feil for dagen. I den ene saken tilbakebetalte Skatteetaten penger, men den andre saken ble foreldet mens prosessen pågikk. Nå bytter fylkesmannen ut et femtitalls hjelpeverger i Agder på grunn av regnskapskvaliteten. FOTO: Kjartan Bjelland

Bytter ut hjelpeverger etter dårlige regnskaper

To kvinner kjempet i åtte år for innsyn i slektningenes hjelpevergeregnskap. Begge fant feil. Den ene fikk penger igjen. Den andre saken ble foreldet mens diskusjonen pågikk.