Sylfest Lomheim har passert 73 år, men brenn i hugen som ein ungdom for nynorsk. Han trudde aldri han skulle oppleve at UiA ba om å kutte ut nynorsk. Sylfest Lomheim har passert 73 år, men brenn i hugen som ein ungdom for nynorsk. Han trudde aldri han skulle oppleve at UiA ba om å kutte ut nynorsk. Foto: Kjartan Bjelland

Hudflettar leiinga på universitetet