• Riksantikvaren fredet i 2016 Norges Banks filial i Dronningens gate 30. Men nybygg tillates på hver side, mot eiendommens yttergrenser. FOTO: JACOB BUCHARD

Norges Bank banket gjennom

Det har vært unormalt lite støy rundt utbyggingsplanene på Norges Bank-tomta i Kvadraturen.