Legger ned Kvås videregående skole

Fra høsten av vil Kvås videregående skole bli lagt ned.