FANGEBOLIGER: Jeg er som flere andre nærmeste nabo til barnehjemmet i Krosseveien der det nå er avgjort at overgangsboliger skal ligge. Personlig har jeg ikke noe mot overgangsboliger på Grim — og heller ikke automatisk som min nærmeste nabo - selv om jeg har to små barn og lett kunne «hysterisert» meg opp på «Presteheia-nivå». Det jeg undres over, og til og med er kritisk til, er måten avgjørelsen er fattet på. Jeg er forundret over at politikerne kan stemme for en lokalisering de selv ikke finner ideell - og at de lar seg presse av negative Presteheia-beboere. Og også at Grim vel uten videre kan uttale «Vi ønsker overgangsboliger velkommen hos oss». Uten at noen har spurt hva vi som bor vegg i vegg med barnehjemmet synes. Privatpersoner må jo alltid ut med nabovarsel i god tid dersom de ønsker å utføre endringer på tomt og hus og endring av bruk, etc. Hvorfor trenger da ikke politikerne rådføre seg på forhånd med oss som er nærmeste naboer her på Grim? Når de så til de grader har rådført seg med beboerne på Presteheia? Regnes vi her på Øvre Grim som andrerangs borgere eller som ikke-velgerfôr for Høyre og KrF? Har vi for lite pengemakt eller har det funnet sted en uoffisiell kjøpslåing mellom politikere og Grim vel for å få Idda flerbrukshall på plass?Selv sogner jeg til Fagerdalen vel, og jeg mistenker Grim vels beboere for å romme Nedre Grim, som bor i «trygg» avstand til Krosseveien 2.Jeg er ikke nødvendigvis negativ til bruksendring av barnehjemmet, men jeg stiller meg meget undrende til mangel på informasjon og «nabovarsel» fra lokale myndigheters side - samt at Grim vel kan tale så fritt på alle Grim-beboeres vegne. Dersom det skulle være slik at bruksendringen virker inn på verdien av min bolig, er da kommunens politikere villige til å kompensere eventuelt verditap? Som eneforsørger har jeg ikke råd til å tape oppspart verdi. Det er sikkert noen på Presteheia som har fryktet prisfall på egen bolig, men som kanskje ville hatt bedre råd til å takle det enn Grim-/Suldalen-beboerne?Ikke vet jeg hvordan det har seg, men jeg undres altså hvor maktskoen trykker og hvorfor mine naboer og jeg bare får tredd en avgjørelse over hodet på oss - mens Presteheia hadde to lange informasjonsrunder om eventuelle nye naboer.Innlegget er forkortet. Red. Rita-Synøve Gunnufsen Grim