Interaktivt læremateriell er på fremmarsj. Utviklingsfirmaet Medialt og Norsk lyd— og blindeskriftbibliotek undersøker nå om disse læremidlene faktisk fungerer for brukeren. Prosjektet fokuserer på synshemmede og mennesker med lese- og skrivevansker.