OSLO/AGDER — Jeg er vanligvis skeptisk til å koble idrett og politikk. Men åpningsseremonien handler i stor grad om nettopp politikk, sier Gitmark. Han mener Kinas oppførsel i Tibet og overfor menneskerettighetsaktivister er så grov at verden må reagere i forhold til de olympiske lekene. Den mest passende formen mener Gitmark er at ingen politiske ledere er med på å kaste glans over åpningsseremonien i Beijing 8. august.- Kina kunne ha benyttet OL til å stake ut en ny kurs. I stedet ser vi at regimet befester jerngrepet om Tibet, strammer til kontrollen av internett og presse, rydder kritikere av veien og benytter dødsstraff mer enn resten av verden til sammen. Det må vi reagere på, sier Gitmark.- Men bør man ikke reagere på andre måter enn ved å ramme lekene?- Kina har tolket tildelingen av OL som en anerkjennelse av landet som en stormakt. Vi må stille krav om at landet oppfyller grunnleggende krav i forhold til menneskerettigheter. Når det åpenbart ikke skjer, bør det få konsekvenser, sier Gitmark.Han mener den norske regjeringen i altfor stor grad har utelukket muligheten for en boikott av åpningsseremonien.- Utelukker vi det sterkeste virkemidlet vi har, havner vi på sidelinjen i dette svært viktige spørsmålet, sier Gitmark.Tekst: Vidar Udjusvidar.udjus@fvn.no - 38 11 32 48