• FENGSEL: I disse brakkene i nordre del av Evjemoen kommer nå etter alt å dømme fengselet. FOTO: Johs. Bjørkeli

- Folket er overkjørt

Bygdelistas Odd Helge Liestøl er rystet over at det i morgen vedtas fengsel i nordre leir på Evjemoen uten at bygdefolk har sagt sitt.