• STØRSTE PÅ 100 ÅR: Skogbrannen i Froland i juni 2008 spredte seg over et areal på 26.000 dekar og er den største i Norge på 100 år.

Finner rødlistearter i brannherjet skog

Forskere som undersøker de brannherjede skogområdene i Froland i Aust-Agder, har påvist flere rødlistearter – truede og sårbare arter – på brannstubber og i det svidde jordsmonnet.