Storfangst for Utrykningspolitiet

46 personer passerte UP sine lasere med for høy fart på speedometeret i Lister torsdag.