Videregående skoler i aust skal utbedres

Får nyte godt av regjeringens tiltakspakke.