Viser frem sørlandskropper

Uten hemninger har 16 sørlendinger latt seg avbilde til en kunstutstilling. Flere stiller uten én tråd.