• FOTO: Lars Hollerud

Klart flertall mot rushtidsavgift

Rushtidsavgift vil ikke bli innført i Kristiansand dersom bystyret skulle ha votert over saken nå. Skepsisen til forslaget er betydelig.