Kristiansand tildeles beredskapsprisen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bestemt at samfunnssikkerhets— og beredskapsprisen for 2009 skal gå til Kristiansand kommune.