Bygger om Vision skatepark på dugnad

Et halvt års solid bruk har gjort at skateparken i Kristiansand trenger litt forbedring. Nå etterlyser Mike Troxel snekkere og dugnadsånd for å holde skateparken vedlike.