Bråk og slåssing i natt

Les om nattens hendelser i politiloggen.