• FOTO: ALA ARKITEKTER

Ny konkurranse om Kilden

Tre entreprenør-grupper skal nå konkurrere om å bygge Kilden. De må gi pris både på bølgeveggen og Kilden som «legokloss».