- Det å gå på trygd går i arv

NAV i Risør er bekymret over at arbeidsmoralen til unge, spesielt kvinner, synker. Det er lettere å gå uføretrygdet i Risør, enn å pendle til Arendal for å jobbe.