Politiloggen onsdag 2. september

Se hvilke hendelser ordensmakten har håndtert så langt i dag.