Samfunnsstraff for råkjører

En 35-åring fra Kristiansand må gjennomføre samfunnsstraff etter å ha kjørt i 135 km/t.