Nedgang i arbeidsledigheten

Ved utgangen av august er det 2604 arbeidsledige personer i Vest-Agder. Det er 13 færre ledige enn i juli.