Væpnet aksjon etter ransalarm

Store politistyrker sperret av området rundt Loomis sin tellesentral på Vige i Kristiansand etter en falsk ransalarm.