Pasienter får ikke vite om feilbehandling

Over 40 prosent av pasientene som feilbehandles på norske sykehus får aldri vite om det.