• FOTO: Jon Anders Skau

Kommunen lover ikke nattevakt likevel

Tjenestestjef Gustav Skretting i Søgne kommune lover å rette seg etter Fylkeslegens pålegg, men kan ikke love nattevakt likevel.