Legene: – Tilstanden bedre

Tre personer ligger fortsatt alvorlig skadet på Stavanger Universitetssjukehus. Men tilstanden er ytterligere bedret i løpet av natta.