• AKSJON: Lørdag formiddag var det samlet omkring 100 mennesker for å gi sin støtte til kampen for å verne blodbøka i Børsparken. FOTO: Svein Versland

100 aksjonerte for blodbøka

Omkring 100 mennesker samlet seg i formiddag under blodbøka i Kristiansand for å uttrykke sin støtte til å bevare det 115 år gamle majestetiske treet.