Øker fiskerfradraget

Regjeringen foreslår å øke fiskerfradraget til 115.000 kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Økningen er halvparten så stor som kravet fra Norges Fiskarlag.