• FOTO: Kystatlas

Mistanke om ulovlig bråtebrann

Brannvesenet i Flekkefjord har i hele dag drevet slukningsarbeid på Hidraheia. Brannsjefen mistenker at lokale beboere står bak.