Medlemsrot i nesten alle trossamfunn

46 av 53 trossamfunn med adresse på Sørlandet får i høst avkortet statstilskuddet på grunn av rot i medlemslistene.