• MUNTERT: Mellom fungerende rektor Arne Tobiassen på Mandal videregående skole (t.v.) og mandalsordfører Alf Gottfred Møll gleder Grethe M. Andersen i Karriere Lindesnes seg til en bredere satsing på veiledning og studiehjelp. FOTO: Tarald Reinholt Aas

Åpnet tre nye karrieresentre

Mandag fikk Vest-Agder sine tre karrieresentre. Ett mål er å gi egder som ønsker det skolekunnskap på videregående-nivå.