Sørlandskysten islagt

Fra Søgne og østover ligger det nå så mye is at folk på øyene ikke kommer seg på jobb.