• FOTO: Amund Hestsveen

Surfer på nett fra trucken

Mens truckførerne hos Hennig-Olsen plasserer pallene på lageret, kan de få med seg de siste nyhetene på fvn.no.