• Fortsatt er det uvisst hvem som er skyld i oljeutslippet på Østhassel i Farsund. Nabo Odin Ytterdahl og Olaf Landsverk i Statens naturoppsyn ser her på oljesølet. FOTO: Anders Fjellestad, Farsunds Avis

Har ikke funnet oljesynderen på Østhassel

Det er fortsatt et mysterium hvem som er skyld i oljeutslippet på Østhassel i Farsund.