Professor tror lærebøkene vil forsvinne

Om ti år finnes det ikke lærebøker i skolen, tror professor Wim Veen. Ungdom klarer ikke lenger å konsentrere seg om å lese bøker.