• I NÆRKAMP: Heimevernets innsatsstyrke på Agder på instruktørkurs for et par år siden. Nå trues framtiden til enheten. ARKIVFOTO: LARS HOEN FOTO: Lars Hoen

Frykter for Varg

HV-soldater i innsatsstyrken Varg på Agder frykter for framtiden når ledelsen deres blir flyttet til Rogaland.