• NY VEI: Omfattende sprengningsarbeider gjør at E 39 vest for Vigeland vil være delvis nattestengt kanskje helt fram til 18. desember. FOTO: TORBJØRN WITZØ FOTO: Torbjørn Witzøe

Nattestengt til 18. desember

E 39 kan bli nattestengt vest for Vigeland, med gjennomkjøring hver hele time, helt fram til 18. desember.