• Radonmåling på Fagerholt skole viser for høye verdier av den giftige gassen. FOTO: Kjartan Bjelland

Radon-alarm ved Fagerholt skole

Radonmåling på Fagerholt skole viser for høye verdier av den giftige gassen.