Usikre vann i fjellet

Usikker is gjør at Agder Energi oppfordrer turgåere på Sørlandet til å vise varsomhet ved ferdsel på regulerte vann.