- Arendal karbonfri i løpet av 2009

Arendal er en av fem byer som er invitert til å være med fra starten av i et nettverk av karbonnøytrale land, byer og organisasjoner.