Kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim er øverste sjef i Grimstad kommune. Nå mener et flertall av politikerne at hun må gå av. Kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim er øverste sjef i Grimstad kommune. Nå mener et flertall av politikerne at hun må gå av. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Kommunestyre vil sparke rådmannen

Flertallet i Grimstad kommunestyre ber nå om at kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim går av.

GRIMSTAD: Det var under behandling av den såkalte «Agenda Kaupang-saken» at et flertall i kommunestyret ba Solheim trekke seg fra stillingen.

Det melder Grimstad Adressetidende tirsdag kveld.

Bakgrunnen er brudd på innkjøpsreglementet i forbindelse med kjøp av konsulenttjenester, og kritikken fra flertallet er sterk.

Et flertall på 20 av 35 representanter (7 Ap, 4 Høyre, 3 Venstre, 2 SV, 2 Sp, 1 MDG og 1 Rødt) vedtok blant annet følgende formulering:

«Samarbeidsklimaet mellom kommunestyre og kommunedirektøren er nå så vanskelig at vi ber om at arbeidet med å komme fram til en avtale om fratredelse fra stilling må komme på plass raskt».

– Det vil bli skiftet kommunedirektør i Grimstad, sier ordfører Beate Skretting (H) til NRK Sørlandet.

Brudd på innkjøp

Kommunestyret gjør det klart at de ser svært alvorlig på opplysningene som har kommet fram om brudd på innkjøpsreglementet «i en rekke saker» de siste årene, og at Solheim har vært direkte involvert i regelbrudd knyttet til innkjøp av konsulenttjenester fra Agenda Kaupang.

Agderposten avdekket blant annet i november 2019 at rådmannen i løpet av en toårsperiode hadde brukt over to millioner kroner på konsulentene, og utvidet en av kontraktene så mye at den såkalte terskelverdien på 1,3 millioner kroner ble brutt.

Ifølge Agderposten hadde kontrollutvalget i Grimstad bedt kommunestyret fatte et vedtak som sørger for at toppledelsen følger innkjøpsreglementet.

Vil fortsette å jobbe

Tirsdag kveld har Solheim skrevet dette i en e-post til lokalavisen i Grimstad:

«Jeg tar vedtaket fra kommunestyret til etterretning. Frem til det foreligger en løsning, så vil jeg fortsette for fullt med å jobbe til beste for innbyggere og medarbeidere. Grimstad er en fantastisk kommune å jobbe for. Nå er det viktig å sikre ro og kontinuitet til beste for alle.

Vi står midt oppi et utfordrende budsjettarbeid, vi har en krevende omstillingsprosess som pågår, og vi har en økende bekymring rundt smittesituasjonen nasjonalt. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å skape trygghet og stabilitet inntil jeg ikke lenger er kommunedirektør, og jeg kjenner på et stort ansvar for å gjøre overgangen best mulig».

Tidligere Grimstad-ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) forsvarer Solheim, og var i mindretallet som ikke ønsker at kommunedirektøren skal gå av. Han mener saken er blitt behandlet på tynt grunnlag.

– Det er uheldig at vi har valgt å avsette vår øverste leder, sier Glimsdal til Grimstad Adressetidende.