Holdes tilbake av kompetansekrav, kjønnsroller og diskriminering i arbeidslivet

foto