Elanor Halvorsen Brendmo og Sandra Skjørvold Christensen avbildet utenfor UiA på Gimlemoen, hvor kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold holder til. Elanor Halvorsen Brendmo og Sandra Skjørvold Christensen avbildet utenfor UiA på Gimlemoen, hvor kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold holder til. Foto: Kjartan Bjelland

Reagerer sterkt på uttalelser