Denne artikkelen ble klaget inn til Pressens Faglige utvalg (PFU). PFU har behandlet klagesaken og konkludert med at Fædrelandsvennen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

KRISTIANSAND: Da ny storkommune var et faktum i januar i fjor, gikk revisjonen gjennom regnskapene for de tre gamle kommunene.

Dette er historien om hvordan toppledelsen i Søgne kommune ble belønnet med kunstgaver fra fellesskapets kasse. Gavene, til en samlet verdi av 28.000 kroner, viste seg på flere måter å ikke være i tråd med regelverket.

De kommunalt ansatte fikk et krus med påskriften «Velfortjent» fra Sögne Home, da Søgne opphørte som egen kommune. Kruset har en utsalgspris på 179 kroner.

Presisering: I en tidligere versjon av denne saken hadde vi en tittel som kunne oppfattes dithen at alle de avbildede topplederne hadde kvittert ut kunstgaver til seg selv. Det er ikke riktig. Svein Resset, Jon Wergeland og Torkjell Tofte mottok gaver, men de hadde ikke noe med initiativet, anvisning eller godkjenning internt å gjøre.

De som mottok gaver til en verdi av 4000 kroner hver, var Svein Resset (helse og omsorg), Jon Wergeland (oppvekst), Torkjell Tofte (teknisk), Børre Andreassen (økonomi), Dag Morten Frantzen (organisasjon) og Egel Terkelsen (varaordfører).

Da Søgne kommune ble nedlagt, fikk topplederne kunstgaver kjøpt på Galleri Bi-Z. Agder Kommunerevisjon opprettet sak siden det var flere formelle feil ved kunstgavene. Foto: Arkivfoto

Først lønnshopp, så kunstgave

– Saken ble oppdaget gjennom ordinær regnskapsrevisjon. Den typen konti er noe vi følger med på, sier Monica H. Smith-Tønnessen, assisterende revisjonsdirektør i Agder kommunerevisjon.

Tidligere rådmann Kim Høyer Holum, nå kommunalsjef i Kristiansand kommune, sier kunstgavene ble gitt som en takk for innsatsen som var lagt ned gjennom mange år og for en ekstraordinær innsats i avslutningsåret for Søgne kommune.

Dag Morten Frantzen fikk en ekstra gave til samme verdi fordi toppledergruppa lånte hytta hans i forbindelse med en ledersamling.

De samme kommunale lederne fikk et betydelig lønnshopp av rådmannen siste året Søgne var egen kommune.

Monica H. Smith-Tønnessen, assisterende revisjonsdirektør i Agder kommunerevisjon, foran til høyre, påpekte flere feil med kunstgavene. Bildet er fra et møte i kontrollutvalget i Søgne i 2018. Bak t.v. organisasjonssjef Dag Morten Frantzen og økonomisjef Børre Andreassen, som begge fikk kunst fra rådmannen. Foto: Arkivfoto

Var skattepliktig

Kommunerevisjonen påpekte flere feil med kunstgavene. Gavene var av høyere verdi enn reglementet for skattefrie gaver. De oppfylte heller ikke kravene til å være skattefrie fordi de ikke var del av en såkalt «generell ordning».

– Den innrapporteringsfrie ordningen omfatter ikke gaver der det har vært bevisst forskjellsbehandling, forklarer Monica H. Smith-Tønnessen.

Skattemyndighetene har vært tydelige på at gave som kun omfatter ledere, og ikke de ansatte, faller utenfor ordningen.

Anviste gave til seg selv

Fædrelandsvennen har fått innsyn i dokumentene fra revisjonssaken.

Bilaget som viser rådmannens kunstgaver, er signert av økonomisjef Børre Andreassen og anvist av administrasjonssjef Dag Morten Frantzen.

Begge var selv mottakere av kunstgaver.

– Kan en underordnet anvise faktura fra rådmannen, når han selv er mottaker av gaven?

– Svaret er kort og godt nei. En slik anvisning må sendes oppover i systemet, ikke nedover, sier Smith-Tønnessen.

Saken ble løst og avsluttet i februar.

– Det var viktig å lukke den raskt, slik at vi kunne bekrefte lønnsinnberetning overfor skattemyndigheten, sier hun.

Også i 2018 kom det fram at kommunale ledere i Søgne godkjente hverandres og egne utlegg, mens underordnede godkjente rådmannens regninger.

Møte på Frantzens hytte

Tidligere administrasjonssjef i Søgne, Dag Morten Frantzen, skriver i en epost at det stemmer at han anviste fakturaen.

– Jeg anviste normalt en del fakturaer for det ansvarsområdet som organisasjonssjef, og denne har blitt anvist i bakgrunn av godkjenning fra rådmann. Dette var rett etter årsskiftet, faktura var forfalt og jeg bisto med å få ferdigstilt den, skriver Frantzen.

Han er nå rådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap i Kristiansand kommune.

Frantzen sier det var overraskende at han fikk nok en gave for bruk av hytta.

– I planlegging av siste samling diskuterte vi å leie diverse steder i inn- og utland, men vi ønsket å begrense tidsbruk og kostnader. Jeg foreslo vi kunne benytte min private hytte, som vi endte opp med å reise til.

Varaordfører fikk også

Tidligere varaordfører Egel Terkelsen fikk også kunstgave fra rådmannen.

Tidligere varaordfører i Søgne kommune, Egel Terkelsen, hadde fått i oppgave å ivareta rådmannen på vegne av formannskapet. Foto: Arkivfoto

– Jeg mottok en gave som takk for innsatsen, etter å ha jobbet som politiker i Søgne fra 1991 til 2020. Jeg fikk beskjed om å betale skatt fordi gaven var litt stor.

– Har du reflektert over at du som eneste politiker fikk en slik gave?

– Det har jeg ingen formening om, annet enn at jeg kanskje var den eneste som hadde holdt på så lenge og som sluttet.

Terkelsen, nå pensjonist, mener å huske at rådmannen forankret gavekjøpet hos ham.

– Det må ha skjedd mens jeg fungerte som ordfører, siden jeg pratet med ham. Det gjorde ikke Astrid (Hilde, red.anm.), sier Terkelsen, med referanse til de mange konfliktsakene mellom ordfører og rådmann i Søgne.

Egel Terkelsen ba dessuten ordfører kjøpe avslutningsgave til rådmannen.

– Hva med en gave til avtroppende ordfører?

– Da rådmannen sluttet var det naturlig å gi en gave. Motsatt vei tenkte jeg ikke på.

Det er en kjent sak at rådmann Kim Høyer Holum og ordfører Astrid Hilde i Søgne kommune hadde et konfliktfylt og vanskelig samarbeid. Foto: Arkivfoto

Takk for støtte

Gaven fra rådmann til varaordfører hadde sammenheng med forholdet til ordføreren. Terkelsen skulle ivareta rådmannen på vegne av formannskapet:

– Samarbeidet mellom ordføreren og meg var dessverre ikke det beste. (...) Det var til tider ganske krevende å stå i mediestormen, og jeg er ikke sikker på om jeg hadde kommet meg gjennom denne perioden uten den støtten som jeg fikk fra blant annet han og ledergruppa, skriver Kim Høyer Holum blant annet i en epost.

I en annen epost understreker han at gaven også var en takk for at Terkelsen la ned en «betydelig større innsats enn det frikjøpsprosenten skulle tilsi, uten at han fikk noen kompensasjon for dette». Han sier han valgte å gi en ekstra påskjønnelse til ledergruppa fordi de ikke fikk kompensert ekstraarbeidet i overgangen i form av overtidsbetaling.

At fakturaen ble anvist av en underordnet, handlet om en travel tid i overgangen til en ny kommune.

– Dette var siste regnskapsåret for Søgne og vi var midt oppe en i en stor både fysisk og digital flytteoperasjon. Det tok derfor noe tid før man fikk lagt inn bekreftelsen på at jeg hadde godkjent fakturaen, skriver Holum.

– Ville ikke godkjent

Tidligere Søgne-ordfører Astrid Hilde hørte om gavene et par måneder etter kommunesammenslåingen. Hun sier det må ha skjedd i hennes fravær, da varaordfører Egel Terkelsen var stedfortreder.

– Både rådmann og varaordfører kjente godt til at jeg er veldig nøye på forvaltning av fellesskapets penger, både for egen og andres del. De visste at jeg aldri ville godkjent dette, sier hun.

Selv sørget hun altså for en gave til rådmannen, etter oppfordring fra varaordføreren.

– Erkjentlighetsreglementet sier at øvre grense for en gave er 3000 kroner. Jeg kjøpte lykter som kostet litt over 3000 kroner, og tenkte det var innafor å gå noen hundrelapper over, sier Astrid Hilde.

Bildet er tatt etter det siste kommunestyremøtet i Søgne i desember 2019. Damene foran er f.v. Siri Heimdal Knutsen (barn og unges representant), Gry Vibeke Aga Stubstad (Frp), Tone Pettersen (V), Sigrun Sæther (KrF), ordfører Astrid Hilde (Ap) og Aslaug Bakke (Ap). I rekke to f.v. Oscar Lohne (H), Bernt Ludvig Daland (Uavhengig), Torfinn Kleivset (KrF), Tom Løchen (H), Paul Magne Lunde (Ap), varaordfører Egel Terkelsen (Frp), Karl Wilhelm Strandvik (Uavhengig) og rådmann Kim Høyer Holum. Rekke tre f.v. Helge Reisvoll (H), Allen Elle (KrF), Harald Rafoss (Ap), Bjørn Egeli (Ap), Arild Ernst Berge (V), Knut Henriksen (Ap) og Tom Jørgensen (Frp). Bakerste rekke f.v. Bjarne Bentsen Lieng (Sp), Per Kjær (SV), Jack Andersen (H), Christian Eikeland (Frp), Yngvar Monstad (MDG), Roy Fardal (Uavhengig), Magne Haugland (Ap) og Pål Frode Henden (Ap). Foto: Nicolai Prebensen N247

Gaven til Kim Høyer Holum ble overrakt da det var avslutning med bespisning på Vertshuset Høllen Brygge 19. desember 2019, etter det siste kommunestyremøtet i Søgne.

Ordfører hadde sørget for at utvalgsledere og kommunalsjefer fikk blomster denne kvelden.

Selv fikk hun ikke noen avslutningsgave da Søgne opphørte som egen kommune, bortsett fra koppen de ansatte fikk.