Universitetet i Agder kan se fram til en milliontildeling fra regjeringen. Universitetet i Agder kan se fram til en milliontildeling fra regjeringen. Foto: Jacob J. Buchard

UiA får sju millioner til å oppgra­dere bygg

Regjeringen gir sju millioner kroner til oppgradering av bygg ved UiA.

KRISTIANSAND: Det får Fædrelandsvennen bekreftet via en pressemelding sendt ut fra KrFs Jørgen Kristiansen.

– Dette viser igjen at denne regjeringen prioriterer Sørlandet slik vi har sett i sak etter sak. I motsetning til hva Sørlandet opplevde under den rødgrønne regjeringen da vi var en hvit flekk på kartet, sier Kristiansen.

Målet for milliontildelingen opplyses å være mer moderne undervisnings- og læringsformer, og et godt miljø for både studenter og ansatte. UiA fikk også i fjor tildelt midler til oppgradering av bygg fra samme ordning. Totalt bevilger regjeringen 119,1 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen fortsetter å støtte opp under utviklingen av UiA og universitets- og høgskolesektoren. Disse pengene kommer studentene til gode i form av bedre undervisningslokaler, sier stortingskandidat Aase Marthe J. Horrigmo (H).

Universitetet får fem millioner til å bygge om et auditorium til et mer fleksibelt og dynamisk undervisningsrom og to millioner til ombygging av klasserom.

– Dette vil bidra til å gjøre UiA enda mer attraktiv, og det er viktig både for studentene og tilbudet i regionen vår, sier stortingskandidat Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)