• Disse samlet seg ved Tofdalsfjorden onsdag for å stille seg bak vedtaket om at navnet skal skrives med f. F.v. Dagfinn Brørs, Marit Justnes, Torbjørn Justnes, Johannnes Ryen, Ingrid Lunøe-Nielsen (med hunden Bonny), Gunnar Skarpodde, Jostein Solsvik, Anne Ryen, Ole V. Wennerberg, Linda Grødum, Reidun Søbye, Beint Foss, Arne Holte, Kai Karlsen, Arnhild Strømme, Tom Vidar Dolsvåg, Tor Punsvik, Liv Kirsten Rølland, Torfinn Hageland, Nils A. Thoresen, Bernt Erik Olsen, Arne Rosenvold, Inger Berit Høikleiv, ukjent, Bård Jacobsen, Astrid Søbye, Torbjørn Evenby, Thor Gunnar Elle, Torfinn Dalene og Kristen Kristensen. FOTO: ERLEND OLSBU

Tofdølene er sikre på seier

Tilhengerne av Tofdalsfjorden er sikre på at motstanderne ikke vinner fram med sin klage. Tilhengerne av Topdal har nå startet sitt eget historielag på Facebook.