• En av skissene som gir forslag til hvordan fremtidens Tangvall kan bli. Her er det lagt vekt på næring fremfor boligbygging, blant annet illustrert gjennom et nytt kjøpesenter på Tangvall. Den røde, stiplede linjen viser hvor arkitektene ser for seg plasseringen av en ny lysløype rundt sentrum. FOTO: ASPLAN VIAK

Skisser opp fremtidens Tangvall

Lysløype rundt sentrum, elvepromenade langs Søgne-elva og Hølleveien i tunnel: Slik lyder noen av forslagene for fremtidens Tangvall.