• Nr 1: Rødstrupens vannspeiling. FOTO: Arne Kvåle

Se fuglens speiling i vannet

Mandal Fotoklubb har igjen hatt månedskonkurranse, denne gang fra oktober.